Gdańskie Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza

Aktualne wydarzenia   |   Minione wydarzenia   |   Wydarzenia na świecie


Konferencja Nauka - Etyka - Wiara;   NEW'13   odbyła się w dniach 30 maja - 2 czerwca 2013 w Rydzynie koło Leszna.

Tematem głównym konferencji była Nauka - możliwości i ograniczenia , zaś jej hasłem przewodnim ;
"Bóg umocnił ziemię mądrością, niebiosa utwierdził rozumem" (Księga Przysłów 3,19). ...więcej


Konferencja Nauka - Etyka - Wiara;   NEW'11   odbyła się w dniach 23 - 26 czerwca 2011 w Dobieszkowie koło Łodzi.

Tematem głównym konferencji była godność człowieka , zaś jej hasłem przewodnim ;
" A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam " (Rdz 1,26). ...więcej


Konferencja Nauka - Etyka - Wiara;   NEW'09   odbyła się w dniach 11 - 14 czerwca 2009 w Gdańsku.

Patronował jej Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. HASŁO PRZEWODNIE KONFERENCJI: "Na początku byla informacja"
Wśród wykładowców będą znane osobistości m.in. o. prof. J. Salij, ks. dr M. Pieńkowski PAT, prof. J. Buzek, prof. R. Carchart, University of Illinois at Chicago, prof. D. Krupa, Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, prof. P. Williams, Cambridge, dr J. Spiess, Institut für Glaube und issenschaft, E. Potter z L’Abri Fellowship i inni. ...więcej


Konferencja   Nauka - Etyka - Wiara   odbyła się 18 - 21 października 2007 w Rogowie koło Łodzi.

Konferencje Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki zorganizowano pod honorowym patronatem Prof. dr hab. Tomasza Boreckiego, JM Rektora SGGW. Hasło przewodnie konferencji; "Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi" Wśród wykładowców byly znane osobistości m.in. Jacek Salij, John Lennox (Oxford), Richard Carhart (University of Illinois) i wielu innych. Forum Heweliusza bylo jednym ze współorganizatorów. ...WięcejForum Heweliusza we wspólpracy z witryną   www.inteligentny-projekt.pl   wyprodukował polską wersję filmu   "Unlocking the Mystery of Life" - Odkrywanie Tajemnicy Życia.
Głowny Dystrybutor:   Sklep www.ccm.pl   lub   ADeeD
Informacja na temat sprzedaży hurtowej:   informacja
Obejrzyj prezentację filmu


Wykłady z cyklu: NAUKA, ETYKA, WIARA

Prof. Parush Parushev wygłosił wykład:
Moja pielgrzymka: od materialistycznej nauki do chrzescijanskiej wiary, - wyznanie bulgarskiego profesora matematyki i teologii 16 listopada 2007 IMP PAN w Gdańsku.

Prof. Parush Parushev ukończył prestiżową Politechnikę w St.Petersburgu na wydziale Mechaniki Precyzyjnej a doktorat i habilitacje obronil z dziedziny Matematyki Stosowanej. Przez 20 lat pracowal w Bulgarskiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie w Sofii. Jest czlonkiem Bulgarskiej Akademii Nauk i innych miedzynarodowych instytucji. W 1992 roku zostal wybrany na Czlonka Petri Primi Akademii Nauki i Sztuki, St. Petersburg, Rosja. Opublikowal 6 prac monograficznych i ponad 100 prac w czasopismach naukowych. W latach 80-tych podczas wizyt w Polsce pod wplywem spotkan z wierzącymi profesorami w Polsce prof. Parushev przeżywa odrodzenie duchowe, które otwiera przed nim nowe perspektywy i wymiary rzeczywistosci. Po okresie dogłębnych studiow teologicznych zostaje w 2000 roku profesorem teologii w IBTS Seminarium w Pradze.


Prof. Andy McIntosh wygłosił cykl wykładów:
"Fire and Explosion in Nature - biomimetics"
  -   "Plomienie i eksplozje - biomimetyka - kopiowanie natury w inżynierii" 20 listopad 2007 (wtorek)18.00 oraz   22 listopad 2007 (czwartek) 13.15. Treść wykładu Biomimetic studies.
"Time's arrow - Information, entropy and DNA" 21 listopad 2007 (środa) 13.15 IMP PAN (audytorium), ul. Fiszera 14. Treść wykładu Functional Information

Prof. Andy McIntosh ukończył Uniwersytet w Walii na Wydziale Matematyki Stosowanej, UCNW Bangor w roku 1973, a doktorat z teorii spalania obronil na Wydziale Aerodynamiki, Cranfield Institute of Technology. Od 1995 roku jest profesorem na wydziale Teorii Spalania na Uniwersytecie Leeds. Od 1996 roku jest czlonkiem Instytutu Matematyki a od 2002 Instytutu Fizyki. Jest specjalista w zakresie spalania, zaplonu i eksplozji. Opublikowal w tej dziedzinie ponad 100 prac naukowych. Ostatnio zainteresowal sie biomimetyka - nauka zajmująca sie śledzeniem i naśladowaniem "inżynierskich" rozwiązań w biosferze - patrz np. Biomimetic studies oraz pochodzeniem informacji i jej rolą w naukach biologicznych Functional Information .


Prof. Richard Carhart wygłosił wykład:
"Granice ludzkiego poznania: czy możemy w pełni zrozumieć i kontrolować świat ? " 27 października 2007, godz. 18.00 IMP PAN Gdansk, ul. Fiszera 14.

Dr Carhart doktoryzował się w dziedzinie teorii cząstek elementarnych na Uniwersytecie Wisconsin. Jest emerytowanym profesorem na Uniwersytecie Illinois w Chicago, gdzie nauczał i prowadził badania przez 35 lat. Początkowo zajmował się teorią cząstek elementarnych, ale w 1976 r. zmienił specjalizację na fizykę środowiskową.


Prof. David Richardson wygłosił wykład:
"Wiara podstawą moralności" 22 października 2007 o godz. 17.00 w Hotelu Holiday Inn, Gdańsk.

D.Richardson ukończył interdyscyplinarne studia na University of Portland, uzyskał tytuł magistra studiów teologicznych w International School of Theology oraz magistra teologii stosowanej uniwersytetu w Oksfordzie. Od 1992 roku zaangażowany jest w działania Christian Leadership Ministry, do Gdańska przyjeżdżał na zaproszenie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pracowników Nauki oraz Gdańskiego Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza.


Konferencja 2nd International Conference European Identity: Culture, Technology and Religion odbyła się 2 - 4 lipca 2007 w Krakowie

Konferencję zorganizowała Sophia Europa Warsaw Group. Tematyka konferencji skupiała sie wokół zagadnień: religia, kultura, technologia, nauka, wartości i Europa. ...WięcejWykłady z cyklu: NAUKA, ETYKA, WIARA

Prof. David Richardson wygłosił wykład:
"Teizm fundamentem współczesnej nauki" 8 maja 2007 roku, godz. 17:00 - 19:30, sala bankietowa Hotelu Holiday Inn w Gdańsku.

D.Richardson ukończył interdyscyplinarne studia na University of Portland, uzyskał tytuł magistra studiów teologicznych w International School of Theology oraz magistra teologii stosowanej uniwersytetu w Oksfordzie. Od 1992 roku zaangażowany jest w działania Christian Leadership Ministry, do Gdańska przyjeżdżał na zaproszenie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pracowników Nauki oraz Gdańskiego Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza.


Cykl spotkań i konferencji   TEORIA EWOLUCJI   -   Filozofia czy Nauka ?   18 - 22 kwietnia 2007 Poznań

Wykładowcy:
Sylvia Baker – autorka “Kości Niezgody” – jedna z pierwszych w j. polskim publikacji odważnie podważających teorię Darwina; biolog, wykładowca brytyjskich uczelni.
Werner Gitt – wykładowca i dyrektor Niemieckiego Federalnego Instytutu Fizyki i Technologii; autor wielu książek:, "Gdyby zwięrzęta mogły mówić", "Człowiek – fascynujące istota", i wielu innych.
Paul Garner – geolog, biolog, członek Towarzystwa Geologicznego, współredaktor czasopisma "Origins". Więcej...


Prof. Werner Gitt wygłosił na PG wykład: "Prawa natury, informacja i DNA a pochodzenie życia" (Was sagen uns Naturgesetze, Information und die DNS über die Herkunft des Lebens?)   17 kwietnia 2007, godz. 14.15 Gmach Główny PG, s. 403

Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej, Forum Heweliusza, Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie.
Prof. Gitt emerytowany dyrektor Niemieckiego Federalnego Instytutu Fizyki i Technologii oraz kierownik Zakładu Technologii Informacji przedstawił wyniki swoich badań. Ich wyniki stawiają trudne pytania przed zwolennikami teorii ewolucji.


Faraday Summer Course No. 1   16 - 22 lipca 2006 Cambridge UK.
Faraday Summer Courses organizowane są w St Edmund's College, Cambridge. W pierwszym letnim kursie udział wzięło ponad 30 uczestników, w tym przewodniczący Forum Heweliusza dr Adam Cenian. Program spotkania uwzględniał różne zagadnienia z pogranicza nauki i religii, w tym związane z kosmologią, zasadą antropiczną, terią teistycznej ewolucji, naukami o mózgu, teorią poznania, ekologią i inne.

Wśród wykładowców wymienić należy: D.Alexander, P.Clarke, G.F.R.Ellis, R.Holdner, C. Humpreys, S.C.Morris, etc.
Większość wykładów kursu 1 oraz następnych udostępniona jest w formacie MP3 oraz Video na stronie Instytutu Faradaya.
Organizatorzy oferują specjalne stypendia umożliwiające uczestnikom z krajów rozwijających udział w organizowanych kursach.


Konferencja Continuity and Change   3 - 7 czerwca 2006 • Filadelfia (USA)

W konferencji Continuity and Change: Perspectives on Science and Religion (Ciągłość i zmiana: perspektywa na naukę i religię) wzięło udział ponad 200 delegatów z 35 krajów. Celem konferencji było stworzenie platformy do prowadzenia otwartego i poznawczego dialogu pomiędzy nauką a religią.

Uczestnicy wnieśli swoje szerokie doświadczenia i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych, jak również reprezentowali różne tradycje wiary i perspektywy filozoficzne. W grupie uczestników obok naukowców i nauczycieli znaleźli się przedstawiciele duchowieństwa i osoby zaangażowane społecznie. Forum Heweliusza, jako stypendysta Instytutu, wysłało na konferencję swojego przedstawiciela. Więcej informacji o konferencji i Instytucie Metanexus znaleźć można na stronie internetowej: www.metanexus.net.


Konferencja Nauki o rodzinie - tradycje i perspektywy edukacyjne   27 - 28 kwetnia Gdańsk

Ogólnopolska konferencja zorganizowana została przez Katedrę Nauk o Rodzinie Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku. Na konferencji różne ośrodki akademickie w Polsce zaprezentowały swoje aktualne programy i perspektywy edukacyjne w obszarze nauk o rodzinie. Omówione zostały również praktyczne możliwości zawodowe dla pracowników społecznych i nauczycieli. Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień oraz prelegentów zawiera program. Forum Heweliusza było jednym ze sponsorów konferencji. ...WięcejKonferencja Global perspectives on science and spirituality   20 - 23 kwietnia 2006 Ruzomberok (Słowacja)

Jednym z prelegentów na konferencji był przewodniczący Forum Heweliusza dr Adam Cenian.Wykłady dr Jurgena Spiessa   18 - 19 marca 2006 Gdańsk

Jurgen Spiess, znany niemiecki historyk, autor wielu książek oraz dyrektor niemieckiego Instytutu Wiary i Nauki (Institutte fuer Glaube und Wissenschaft) wygłosił w Gdańsku dwa wykłady:
" C.S. Lewis - der Mann, der Narnia schuf "   ( " C.S. Lewis - człowiek który stworzył Narnię " ) oraz
" Poet und Prophet - Die Aktualität Dostojewskijs für unsere Zeit "   ( "Poeta i prorok - aktualność Dostojewskiego w naszych czasach " ). Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem. ...Więcej


Spotkanie Forum Heweliusza i ChFPN   22 stycznia 2006 Gdańsk

Na spotkaniu odczytane zostały interesujące referaty i omówiony został plan działania na najbliższe półrocze. Więcej...Forum Heweliusza w telewizji   3-4 stycznia 2006 Gdańsk

W dniach 3 i 4 stycznia 2006 r. TV3 wyemitowała program informacyjny o Forum Heweliusza (GFH). Występujący w programie przedstawiciele GFH omówili cele i działalność Forum. Między innymi podkreślali potrzebę prowadzenia dialogu pomiędzy nauką a religią i wskazywali na konkretne obszary, w których dialog ten obecnie się toczy (patrz np. artykuł Ślady Bożego działania w naturze z punktu widzenia nauk przyrodniczych A. Ceniana). Miasto Gdańsk, ze względu na swoją bogatą historię, zarówno tą dawną, związaną z pokojowym współistnieniem obok siebie różnych narodowości, kultur i wyznań, jak i tą najnowszą, związaną z torowaniem drogi do wolności, zostało przedstawione w programie jako miejsce dobrze nadające się do prowadzenia twórczych debat.Wykłady prof. Richarda Carharta   5 - 8 listopada 2005 Gdańsk

W dniach 5 - 8 listopada 2005 do Gdańska ponownie przyjechał profesor Richard Carhart.
Doktoryzował się w dziedzinie teorii cząstek elementarnych na Uniwersytecie Wisconsin. Jest profesorem emerytowanym na Uniwersytecie Illinois w Chicago, gdzie nauczał i prowadził badania przez 35 lat. Początkowo zajmował się teorią cząstek elementarnych, ale w 1976 r. zmienił specjalizację na fizykę środowiskową. Wykłady w Gdańsku dotyczyły alternatywnych źródeł pozyskiwania energii oraz teorii inteligentnego projektu. ...Więcej


Konferencja Darwin and Design: A Challenge for 21st Century Science (Darwin a Projekt: Wyzwanie dla nauki w 21 wieku)   22 października 2005 Praga (Czechy)

Od czasów Darwina naukowcy zaprzeczali, że w przyrodzie widoczny jest inteligentny zamysł. Jednak nowe odkrycia dokonane w XX wieku spowodowały wzrost zainteresowania teorią "inteligentnego projektu".
Celem konferencji naukowej był przegląd dowodów przemawiających za tą teorią, pochodzących z takich dziedzin jak astronomia, fizyka, matematyka, biochemia, biologia, genetyka i paleontologia. ...Więcej


Konferencja European Leadership Forum   11 - 16 czerwca 2005 Sopron (Węgry)

Konferencja wychodziła naprzeciw potrzebom liderów środowisk ewangelicznych w Europie. Program konferencji był niezwykle bogaty, a mówcy - najczęściej wybitni znawcy przedmiotu - prowadzili równolegle sesje wykładowe w poszczególnych grupach tematycznych. Uczestnicy mogli nabyć literaturę, zawierającą zarówno pozycje klasyczne jak i nowości z różnych dziedzin związanych z religią chrześcijańską. Szczególnie bogata była oferta z dziedziny apologetyki oraz dialogu nauki i religii. Stworzona została możliwość nawiązania kontaktu z wykładowcami i ewentualnego zaproszenia ich na wykłady. Niektóre szczegóły dotyczące programu podane są w broszurze.


Konferencja Science and Religion: Global Perspectives (Nauka i religia w globalnej perspektywie)   4 - 8 czerwca 2005 • Filadelfia (USA)

Ponad 200 uczestników z 29 krajów obecnych na konferencji organizowanej przez Metanexus Institute reprezentowało różne dyscypliny naukowe, wyznania religijne i opcje filozoficzne. Celem spotkania była dyskusja nad teoretycznymi i praktycznymi problemami towarzyszącymi dialogowi nauki i religii we współczesnym świecie. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Forum Heweliusza, Adam Cenian. Więcej...


Wykład prof. Wernera Gitta   24 maja 2005 Gdańsk

W maju do Gdańska przyjechał prof. Werner Gitt, emerytowany dyrektor Wydziału Technologii Informacji Niemieckiego Federalnego Instytutu Fizyki i Technologii w Braunszwiku. Profesor jest wybitnym naukowcem z dziedziny teorii informacji i autorem wielu książek. Profesor wygłosił wykład zatytułowany " Pochodzenie życia z punktu widzenia teorii informacji – nowe odkrycia naukowe przeczą teorii ewolucji ", na którym między innymi zdefiniował czym jest informacja i omówił w jaki sposób obecność informacji w przyrodzie wskazuje na istnienie inteligentnego Stwórcy. Więcej...


Wykład prof. Marka G. White   12 maja 2005 Gdańsk

Dr White pracuje na Wydziale Chemii i Inżynierii Biomolekularnej w Georgia Institute of Technology w Atlancie. W Gdańsku profesor wygłosił wykład zatytułowany " Działanie rozumu w materii ożywionej czyli naukowa teoria intelligent design ", na którym omówione zostały dowody na potwierdzenie teorii inteligentnego projektu z zakresu biologii. Więcej...


Konferencja Nauka-Etyka-Wiara   29 kwietnia - 3 maja 2005 Wisła

W dniach 29 kwietnia - 3 maja 2005 członkowie Forum Heweliusza brali czynny udział w konferencji Nauka-Etyka-Wiara organizowanej przez ChFPN w Wiśle Malince. Więcej...


Wykłady prof. Richarda Carharta   8 - 10 listopada 2004 Gdańsk

W dniach 8-10 listopada gościł w Gdańsku Richard Carhart, emerytowany profesor Uniwersytetu Illinois w Chicago. Profesor Carhart zajmuje się integracją nauki i religii w ramach jednego światopoglądu, a jednocześnie popularyzuje alternatywne źródła pozyskiwania energii. Jego wykłady w Gdańsku dotyczyły tych właśnie zagadnień. ...Więcej