Wykłady prof. Jurgena Spiessa 18 - 19 marca 2006 Gdańsk

Znany niemiecki historyk dr Jurgen Spiess uzyskał doktorat z historii starożytnej na Uniwersytecie w Monachium w 1975 r. Specjalizuje się w egiptologii i filozofii historii. Wykładał na uniwersytetach w Niemczech (m. in. w Göttingen, Heidelbergu, Monachium, Tübingen), w Rosji (Nowosybirsk, Tomsk) oraz w Austrii, Bułgarii, Armenii i Ukrainie. Dr Spiess jest dyrektorem niemieckiego Institutte fuer Glaube und Wissenschaft (Instytut Wiary i Nauki), a także członkiem German-Dostoevsky-Society oraz Inklings-Society. Jest autorem wielu książek, m. in. "Dostoevsky and the New Testament" ("Dostojewski a Nowy Testament"), "Jesus for Skeptics" ("Jezus dla sceptyków"), "Asking for Truth - C.S. Lewis" ("Pytania o prawdę - C.S. Lewis").

18-go marca profesor Spiess wygłosił w sali kina Krewetka wykład zatytułowany "C.S. Lewis - der Mann, der Narnia schuf" ("C.S. Lewis - człowiek który stworzył Narnię"). Wykład poprzedzony był projekcją filmu "Opowieści z Narnii - Lew, czarownica i stara szafa", zrealizowanego na podstawie opowieści C.S. Lewisa. Po przedstawieniu biografii C.S. Lewisa i streszczeniu filmu profesor zajął się interesującym zagadnieniem odkrywania podobieństw między światem Narnii a światem religii chrześcijańskiej. Sam bajkowy świat przypomina Niebo, do którego podświadomie tęsknią wszyscy ludzie. Dylemat rodzeństwa małej Łucji, które nie wiedziało czy mają uwierzyć opowiadaniom młodszej siostrzyczki o zaczarowanym świecie "w szafie", można porównać do dylematu ludzi odnośnie tego, jak traktować świadectwa o życiu Chrystusa. W końcu ofiara Aslana za zdradę Edmunda przypomina ofiarę Chrystusa za grzechy ludzkości, a jego zmartwychwstanie dokonało się w oparciu o tą samą zasadę: "w dniu kiedy dobrowolna ofiara, która nie popełniła zdrady, zostanie zabita w miejsce zdrajcy, śmierć sama zaczyna się cofać."

           

Na koniec profesor Spiess omówił w jaki sposób C.S. Lewis podszedł do pisania książki dla dzieci - po prostu sam stał się dzieckiem.

Następnego dnia (19-go marca) profesor Spiess wygłosił w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN wykład zatytułowany „Poet und Prophet - Die Aktualität Dostojewskijs für unsere Zeit”   („Poeta i prorok - aktualność Dostojewskiego w naszych czasach”). Profesor postawił tezę, że Dostojewski był największym „prorokiem” XIX wieku, przepowiadając m.in. powstanie systemów totalitarnych. Teza ta znalazła odbicie w wypowiedziach wybitnych myślicieli i autorów ostatniego stulecia. Profesor wskazywał również na aktualnośc rosyjskiego autora w dzisiejszych czasach, co może być mierzone chociażby wysokim nakładem jego książek. Zdaniem profesora Spiessa Dostojewski trafnie adresuje wiele pytań nurtujących współczesnego człowieka. W żywej dyskusji po wykładzie profesor poruszył m.in. zagadnienia dotyczące stosunku Dostojewskiego do Boga i Chrystusa, do różnych wyznań chrześcijańskich oraz do różnych narodowości.