Wykład prof. Wernera Gitta 24 maja 2005 Gdańsk

Profesor Werner Gitt, emerytowany dyrektor Wydziału Technologii Informacji Niemieckiego Federalnego Instytutu Fizyki i Technologii w Braunszwiku (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig), jest aktywnym i zaangażowanym kreacjonistą, wybitnym naukowcem z dziedziny teorii informacji i autorem wielu znanych na całym świecie i przetłumaczonych na wiele języków książek. Niektóre tytuły to: "A inne religie...", "Gdyby zwierzęta mogły mówić", "Pytania stawiane wciąż na nowo", "Człowiek - fascynująca istota". W maju 2005 prof. Gitt odwiedził Polskę i wygłosił szereg wykładów, m. in. w Ostródzie, Gdańsku i Malborku. Głównym tematem wykładów było wykazanie słabości teorii ewolucji w świetle teorii informacji.

24-go maja profesor Gitt wygłosił na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej wykład zatytułowany "Pochodzenie życia z punktu widzenia teorii informacji – nowe odkrycia naukowe przeczą teorii ewolucji". Na początku wykładu profesor krótko omówił podstawy nauk przyrodniczych, a następnie podał dużą liczbę przykładów złożonych systemów bazujących na informacji, które występują w przyrodzie.

W dalszej części wykładu profesor zajął się definicją informacji. O informacji można mówić jedynie wtedy, gdy występuje 5 poziomów: statystyka, syntaktyka, semantyka, pragmatyka i apobetyka. Profesor podawał przykłady struktur niosących informację oraz struktur pozbawionych informacji. Do rozróżnienia co jest informacją, a co nią nie jest potrzebny jest inteligentny agent, tzn. nie można skonstruować maszyny, która byłaby w stanie wykryć wszystkie 5 poziomów informacji.

Wykładowca podał i omówił rówinież inne definicje informacji (autorstwa C. E. Shannona, W. A. Dembskiego) i podał niektóre ogólne prawa dotyczace informacji (np. informacja jest fundamentalną wielkością niematerialną a nie właściwością materii). Profesor pokazał, że zgodnie z jego definicją informacji kod DNA niesie w sobie bogactwo informacji, co z kolei - zgodnie z prawami rządzącymi informacją - wskazuje jednoznacznie na konieczność istnienia inteligentnego Stwórcy. Stosując kolejne prawa informacji do kodu DNA profesor doszedł do ostatecznego wniosku, że "wszystkie filozofie i teorie, oparte na założeniach naukowego materializmu, włącznie z chemiczną i biologiczną ewolucją, zostały obalone przez prawa przyrody dotyczące informacji."
Po wykładzie miała miejsce dyskusja. Osoby obecne na wykładzie mogły otrzymać za darmo książki autorstwa profesora Gitta. Wiele osób zadawało profesorowi pytania lub prosiło o podpisanie książki.

Ten sam wykład został wygłoszony następnego dnia (25 maja 2005) w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN.

Profesor wraz z małżonką i osobami towarzyszącymi zwiedzili również Stare Miasto w Gdańsku.