Wykłady prof. Richarda Carharta 8 - 10 listopada 2004 Gdańsk

Richard Carhart doktoryzował się w dziedzinie teorii cząstek elementarnych na Uniwersytecie Wisconsin. Jest profesorem emerytowanym na Uniwersytecie Illinois w Chicago, gdzie nauczał i prowadził badania przez 35 lat. Początkowo zajmował się teorią cząstek elementarnych, ale w 1976 r. zmienił specjalizację na fizykę środowiskową. Jego sztandarowa praca, opracowana wspólnie z kolegami z Argonne National Laboratory i University of Illinois, dotyczy modelowania wpływu wież chłodniczych na środowisko. Jest ona do dziś bardzo często wykorzystywana przez naukę i przemysł. Profesor Carhart prowadził wykłady i badania w trakcie rocznych pobytów na Uniwersytecie Nairobi w Kenii oraz na Uniwersytecie Karola i Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Jego zainteresowanie stykiem nauki i religii wypływa z osobistej potrzeby połączenia wiary z odkryciami naukowymi i wartościowania różnych światopoglądów. Profesor Carhart wykłada w wielu krajach na temat wiary chrześcijańskiej i nauki

8-go listopada profesor Carhart wygłosił w budynku Bratniaka na Politechnice Gdańskiej wykład zatytułowany „Czy religia i nauka są sobie koniecznie przeciwne?” Profesor omówił historyczny wpływ chrześcijaństwa na kształtowanie się nauki. Zdaniem profesora postęp naukowy mógł nastąpić wyłącznie w chrześcijańskim środowisku.

Twierdzenie to zostało uzasadnione m. in. wypowiedziami wybitnych naukowców, jak Galileusz, Kepler czy Newton.

Po wykładzie miała miejsce dyskusja w której udział wzięli zarówno wykładowcy jak i studenci.

Wcześniej tego samego dnia profesor Carhart wygłosił w Audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN wykład zatytuowany „Cokolwiek w olej”. Wykład przedstawiał interesujący nowy proces produkowania paliwa z odpadków rolniczych i przetwórstwa spożywczego, które zapobiega wzrostowi poziomu CO2 w atmosferze. Technologia została wykorzystana niedawno w wielkich zakładach spożywczych w USA przetwarzających mięso indycze.

10-go listopada profesor wygłosił w Audytorium Maximum na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej wykład zatytułowany "Globalne ocieplenie, odnawialna energia i chrześcijański światopogląd".

Profesor Carhart powiedział, że efektem emisji dwutlenku węgla w wyniku spalania paliw kopalnych jest wzrost poziomu CO2 w atmosferze, który już obecnie może mieć znaczący wpływ na globalne ocieplenie klimatu. By zredukować tą emisję musimy znaleŸć alternatywę dla spalania paliw kopalnych w celu zapewnienia potrzeb energetycznych.

Profesor zprezentował, omówił i podał przykłady trzech opłacalnych metod ograniczenia naszej zależności od paliw kopalnych. W dalszej części wykładu wykładowca wskazywał na to, jakie możemy podjąć praktyczne działania, aby doprowadzić do rozpowszechnienia się wykorzystania odnawialnych Ÿródeł energii. Profesor odniósł się do chrześcijańskiego światopoglądu jako podstawy kształtowania odpowiedzialnej postawy i działań.

Podczas krótkiej wizyty w Gdańsku profesor z zainteresowaniem zwiedził muzeum Solidarności przy Stoczni Gdańskiej oraz gdańską starówkę.